Press "Enter" to skip to content

Gizlilik Sözleşmesi

İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ; Platformlarımızda üyelerimize ait tutulan kişisel veri ve bilgilerin korunması ve muhafazasında kullanılacak olan gizlilik ilkelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Gizlilik ilkeleri; tarafımıza Web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerle ilgili olarak, kullanıcı üye ve Şirket ilişkilerini düzenlemek ve bilgilerin kullanım şekil ve şartları hakkında bilgilendirme amaçlı olarak tespitler yapılmaktadır.

Tanımlamalar;

Kişisel Veri: Bir gerçek kişinin tanınmasını sağlayan başta fiziksel, ruhsal, ekonomik, sosyal ve kültürel kimliğine ait verilerle, tanınmasına yarayan diğer tüm veriler kişisel verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin otomatik yollarla veya diğer herhangi bir biçimde toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, açıklanması, yayınlanması veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması ve kamunun öğrenebileceği hale getirilmesi, özel bir düzenlemeye veya kombinasyona tabi tutulması, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin yürütülen operasyonlardır.
Abone/Üye: Sürekli bir hizmete ilişkin olarak bir hizmet sağlayıcı ile sözleşme ilişkisine giren gerçek veya tüzel kişilerdir.
Üçüncü Kişi: Verileri işlenen Üyeler, İlgili Site Web sitesi, İlgili Site AŞ ve bunların çalışanları ile doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olan kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler, kamu otoriteleri veya diğer herhangi bir organdır.

Baştan Belirtelim;

Kullanıcıların, site.com platformlarını kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiğini göstermektedir.

Gizlilik ilkeleri olarak tarafınıza sunulan şartları kabul etmiyorsanız, İlgili Site.com platformlarına üyelik için başvurulan kanallardan başvuru yapmayınız, www.site.com web sitemizde yer alan kişisel bilgilerinizin temini için hazırlanan alanları doldurmayınız. Üyeliğinizin başlatılması için gerekli genel bilgilerin İlgili Site.com platformlarında belirtilmemiş olması durumunda ise üyemiz olamayacağınızı üzülerek bildiririz.

İlgili Site AŞ ve İlgili Site platformlarından, www.site.com web sitemizin başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve bahsi geçen gizlilik ilkelerinin sadece www.site.com adresli web sitemizde uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

Kişisel Veriler

İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ , üyelik esnasında İsim-Soyad, İrtibat telefonu, Adres, e-mail adresi gibi oldukça genel kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Anılan bilgilerin temini için hazırlanan sahalara girilen bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farzederek kaydınız gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel bilgileriniz İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ tarafından kullanıcı istatistiklerinin oluşturulmasında, üye kaydınızın ve (hesabınızın) oluşturulmasında, kişisel üye profilinizin çıkarılmasında, kişisel bilgilerinize uygun olan promosyon önerilerinin size sağlıklı bir biçimde iletilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca bu bilgiler herhangi bir izin, onay vs.ye gerek kalmadan her türlü reklam ve tanıtıcı materyal içeriğinde kullanılabilecektir.

İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ üye kullanıcılarına periyodik olarak duyurulmasını uygun gördüğü; esaslı hizmet değişikliklerini, yeni getirilen özellikleri, teknik konularda gerçekleştirilen yenilikler ve düzeltmeler ile ürün ve hizmetlerindeki diğer bilgileri gönderecektir.

İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ size iletilmesini arzu etmediğiniz bilgilerin gönderimini durdurucaktır. E-posta ile duyuruları almak istemeyen üyelerimizin e-postada bulunan “üyelikten ayrıl” butonuna tıklamaları yeterli olacaktır.

İLGİLİ SİTE, Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, kimlik numarası, adres, cep telefonu vb.) sizlerden talep etmektedir. İLGİLİ SİTE web sitesini veya mobil uygulamasını kullanarak, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz. İLGİLİ SİTE sunucularında toplanan bu kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye “sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz İLGİLİ SİTE bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. İLGİLİ SİTE, Üyelik Sözleşmesi ile topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, çalışanlar ve üye işyeri gibi ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, İLGİLİ SİTE Üyelerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla İLGİLİ SİTE ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Siz değerli Üyemiz aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle;
        • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
        • İşleme amacını,
        • Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
        • Verilerin düzeltilmesini,
        • Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,
        • Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

İLGİLİ SİTE’nin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen üyenin tanımlanamayacağı bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, oynanan kuponlar vb. bilgilerdir. İLGİLİ SİTE bu bilgileri her türlü amaçla kullanma hakkına sahip olduğu gibi, üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşabilir.

Mail adresi:destek@site.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu

Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi metni kapsamında üye kaydımın oluşturulması, kişisel üye profilimin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafıma daha iyi hizmet sunulabilmesi adına gerekli görülen işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerimin işbu formda açıklandığı şekilde tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi veya yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için İlgili Site Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne açıkça onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi aracılığıyla haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Diğer Kayıtlar

Hesap hareketleriniz ve oynadığınız oyunlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda Şirketimiz tarafından kaydedilmektedir. Ayrıca size sağladığımız hizmetleri geliştirmek amacı ile kayıtlarınızda gerçekleşen her türlü hareket tarafımızca görüntülenmekte ve izlenmektedir.

Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmeler aldığınız hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek olası sorunların derhal çözümünü sağlayabilmek amacı ile kaydedilebilir, ayrıca bu kayıtlar münhasıran şirketimiz eğitimlerinde kullanılabilecektir.

Bilgilerin Saklanması ve Muhafazası

İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ kişisel bilgilerinizi itina ile koruyacak ve üçüncü şahıslara kullanım için ifşa etmeyecek ve/veya satmayacaktır. Kişisel bilgiler, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam datası içinde muhafaza edilecektir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler ancak şirketimizin de bünyesinde yer aldığı, İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ ve grup şirketleri içerisinde yer alan diğer şirketler, bu şirketlere bağlı iştirakler ve iş ortakları olarak baglantılı bulunan şirketlerde kullanılabilir.

İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI&YAYINCILIK AŞ kişisel bilgilerinizi asağidaki gereklilikler olmadıkça ifşa etmeyeceğini taahhüt eder;

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile kullanımı,

• Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması talebi,

• Üye kullanıcıların menfaatlerini korumak amacı ile kullanımı.

Yapılan işlemlere ve oynanan tüm oyunlara ilişkin kayıtlarınız 2 yıl süreyle saklanacaktır. Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz ise, hesabınızın kullanıma açık olduğu ve üyeliğinizin geçerli olduğu süre için korunacaktır.

Kişisel Bilgilerin Güncellenmesi

Kişisel bilgilerinizi; İlgili Site Müşteri Hizmetleri’nden veya www.site.com web adresinden güncelleyebilirsiniz!

Uyarılarınız İçin

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali İlgili Site Müşteri Hizmetleri’ne veya www.site.com web adresinin “İletişim” alanından bildiriniz. Uyarınız şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve en kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır.