Press "Enter" to skip to content

Kullanım Şartları

Madde 1- Taraflar:
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);
İLGİLİ SİTE ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI ve YAYINCILIK A.Ş. (“İLGİLİ SİTE”) ile, Adresi ve İsim/Soyadı “Üye Bilgileri” sahasında beyan edilen kişi (“Üye”) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

Madde 2- Tanımlar: Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre;

Üye: İLGİLİ SİTE’in Sanal Ortam Bayiliği aracılığı ile her türlü şans ve tahmin oyunlarını oynayacak veya İLGİLİ SİTE’in çeşitli ürün veya servislerinden faydalanacak işbu Sözleşme’yi kabul etmiş kişiyi,

Üye Numarası: İLGİLİ SİTE tarafından Üyelere tahsis edilen ve Üyelik süresince kullanılacak ve Üyeye özel olan ve değiştirilmez, sekiz (8) ile on (10) haneli rakamı,

Şifre: Üyenin, Üye Numarası ile birlikte kullandığı ve Üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan ve tüm oyun kanalları ile İLGİLİ SİTE’e ait kanallara girişte kullanılabilecek olan ve Üye tarafından ilk kullanımdan sonra değiştirilmesi zorunlu olan altı (6) ile oniki (12) haneli rakamı,

Üye Hesabı: Üyelerin İLGİLİ SİTE nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla, para transferi yapması gereken İLGİLİ SİTE hesabını,

Üye Banka Hesabı: İLGİLİ SİTE nezdinde kaydı bulunan, Üyelere ait olan banka hesabını,

Merkezi Sistem: Oyuna ilişkin her türlü kaydın tutulduğu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait sistemi,

Bilet: İLGİLİ SİTE Üyelerinin tercih ettikleri oyun türüne göre oyun esnasında oluşturdukları kuponun veya satın aldıkları piyango biletinin elektronik ortamdaki içeriğini,

Oyun/Oyunlar: Her türlü şans oyunlarını, -Sanal ortamda hangi oyunların oynatılacağına ilişkin bütün takdir İlgili Site’nindir, Üyelerin herhangi bir sebeple talep ya da itiraz etme hakkı yoktur.

Oyun Bedeli/Bedelleri: Üyelerin oyun kanalları üzerinden şans oyunu oynayabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığı ile İLGİLİ SİTE’e gönderdikleri bedeli,

Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığını, ATM, telefon bankacılığını ve mobil bankacılığını ve alternatif tüm bankacılık kanallarını,

Oyun Kanalları: İLGİLİ SİTE.com adı altında her türlü şans oyunlarının oynandığı GSM (mobil uygulamalar), JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, Kiosk ve İnternet (www.site.com) altyapı platformu ve benzerlerini,

İlgili SitePuan: Üyelerin İLGİLİ SİTE tarafından belirlenen oyunlarda oynadığı kupon tutarı üzerinden İLGİLİ SİTE tarafından belirlenen oranlarda geri kazandığı puandır,

İlgili Site Kart: Üyelerin şans oyunu oynamak amacıyla kullanabileceği Sanal veya Fiziki bir karttır.

Sabit İhtimalli Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

Müşterek Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

Piyango: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan şans oyununu,

Sanal Ortam Bilet Satış Onayı: Üyelerin İLGİLİ SİTE’de seçip işaretlemek suretiyle satın aldıkları bilet karşılığında veya oynadıkları oyun karşılığında talep etmeleri durumunda gönderilen oyun/satın alınan bilet bilgilerini ve gerekli görülecek diğer hususları ihtiva eden bilgi veya bu bilgiyi ihtiva eden e-posta veya sms veya benzeri yollarla gönderilen sanal belgeyi,

Hesabım Menüsü: İLGİLİ SİTE İnternet sayfasından erişim sağlanan, Üyelerin İLGİLİ SİTE nezdindeki Üye Hesabına gerçekleştirdikleri para transferlerinin hesap hareketlerini görebildikleri, banka transfer isteklerini gerçekleştirebildikleri, oynanılan kupon bilgilerini takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı,

Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan ve İLGİLİ SİTE sistemlerine online iletişim ağı ile bağlı olan banka/bankaları,

SMS: Kısa Mesaj Servisini,

JAVA: Bir programlama dili olup mobil telefonlar için geliştirilen versiyonu ile İLGİLİ SİTE platformlarından oyun oynanabilmesini sağlayan uygulamayı,

WAP: Kablosuz Uygulama Protokolü olup mobil cihazlardan İnternet erişimi sağlayan teknolojiyi,

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri İLGİLİ SİTE’nin ilgili bölümünü, ifade etmektedir.

Üyeliğin sonlandırılması: Bir kere üyelik başvurusunda bulunulup da, bu üyelik hesabı adına hiç kupon oluşturulmamış dahi olsa, aktif olan hesabın ilgili madde gereği sonlandırılmasını yazılı olarak talep eden üyenin hesabının İlgili Site tarafından bir süre içerisinde işleme konularak pasif hale getirilmesi işlemidir.

Madde 3- Sözleşme’nin Amaç ve Konusu: İşbu Sözleşme, Üyenin İLGİLİ SİTE Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan hizmet ilişkisi kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Madde 4- Üyelik ile ilgili Şartlar: 4.1 Üyelik Başvurusu ve Üyelik Başlangıcı

4.1.1 18 yaşını doldurmuş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen herkes işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile İLGİLİ SİTE üyesi olabilir. Herhangi bir kanaldan İLGİLİ SİTE’ye giriş yapan üye, Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu “18 yaşından büyük olmak”tır. 18 yaş kriteri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

4.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İLGİLİ SİTE, Üye ile ilgili tüm işlemlerde buna inanır ve buna göre davranır.

4.1.4 Üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.

4.1.5 Üyelik, İLGİLİ SİTE inisiyatifinde Oyun Kanallarının herhangi birinden veya Müşteri Hizmetleri’nden başlatılabilir. Bu durumda üye olacak kişi, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen taahhüt eder.

4.1.6 Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için zorunlu bilgilerin Üyelik Başvuru Formuna girilmesi şarttır. Gerekli şartları sağlayan ve Üye olan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini İLGİLİ SİTE İnternet sitesinden veya Müşteri Hizmetleri’ne başvurarak tamamlamakla sorumludur.

4.1.7 Üyelik kriterlerini sağlayan kişilerin Üyeliği; Üyelik formu doldurduktan sonra en kısa sürede aktive edilecektir. Üyeliğin aktive edilmesini müteakiben Oyun oynanabilecektir. Aktivasyon bilgisi üyelere sms veya e-mail ile gönderilecektir.

4.1.8 Üyelik, bu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik koşulları yerine getirildiği ve koruduğu takdirde devam edecektir.

4.2 Üyelik Hesabının Kullanılması

4.2.1 Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan oyunların oynanması maksadıyla kullanılabilir. Üye, İLGİLİ SİTE tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacı ile ve/veya herhangi bir ticari amaçla, ve/veya işbu Sözleşme kapsamında izin verilen Oyunların oynanması amacı dışında, başkaca bir gelir elde etmek ve/veya kayba uğramamak amacıyla ve/veya işbu Sözleşmenin amacı dışında kullanamaz.

4.2.2 Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik bulunması halinde yahut Üye Hesabının amacına aykırı kullanılması halinde; ilgili Üyelikler İLGİLİ SİTE tarafından hiçbir açıklama sunulmaksızın derhal sonlandırılabilir.

4.2.3 Üye, Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini İLGİLİ SİTE’in tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını bilen, fark eden Üye, bu durumu derhal İLGİLİ SİTE’ye bildirmekle yükümlüdür. İLGİLİ SİTE, Üye Hesabının, Üye dışında başka kişilerce kullanıldığının tespiti halinde ilgili Üyeliği sonlandırılabilir.

4.3 Üyeye Ait Kişisel Bilgiler

4.3.1 İLGİLİ SİTE, Üyenin adı-soyadı, adresi, kimlik numarası, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.Üyenin, Üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim, soyisim, kimlik numarası, doğum tarihi ve Üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler haricindeki Üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından İnternet sitesi veya Müşteri Hizmetleri aracılığı ile değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır.Bu bilgiler dışındaki bilgilerin Üye tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği ve değiştirilme usulü İlgili Site.com tarafından belirlenecek ve İLGİLİ SİTE internet sitesinde ilan edilecektir.

4.3.2 İLGİLİ SİTE, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

4.3.3 İLGİLİ SİTE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İLGİLİ SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.3.4 Üye, vermiş olduğu ve İLGİLİ SİTE veri tabanında saklı tutulan Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.), oynadığı kupon bilgilerinin ve ikramiye tutarlarının, İLGİLİ SİTE tarafından yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde sanal bayi sıfatı ile bağlı bulunduğu kuruluşlar ile bu kuruluşların istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında Üyelerinin genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına veya İLGİLİ SİTE’deki Üye hesabına ve bu hesaptan yapılacak ödemelerin teyidi amacı ile banka ile paylaşılmasına (sadece kişisel bilgileri olmak şartıyla) ayrıca İLGİLİ SİTE’nin hizmetin ifası sırasında kullanacağı 3. kişilerle gerektiğinde paylaşılacağına muvafakat eder.Üye verdiği onayın ayrıca Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca verilmiş onay niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İLGİLİ SİTE bu bilgileri Üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanma hakkına sahiptir. Kişisel veriler İLGİLİ SİTE bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

4.3.5 Üyeler, ilettikleri kişisel bilgilerinin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.) rızalarına dayanarak kayda alındığını bilmektedir. Bu kişisel bilgilerin (kimlik numarası dışında); İLGİLİ SİTE yahut anlaşmalı olduğu iş ortakları tarafından kullanılmasına bu kapsamda gerektiğinde yutiçi/yurtdışında bir veri bankası/sunucuda (server) saklanmasına; Sözleşme’nin akdedilmesi ile birlikte onay vermektedir

4.3.6 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Üyeler’in Sözleşme’yi imzalaması/onaylaması İLGİLİ SİTE’den tanıtım, bilgilendirme, reklam, promosyon ve benzeri amaçlarla gönderilecek olan Ticari Elektronik İletiler’i almak üzere verilmiş onay olarak kabul edilecektir. Ayrıca Üyeler, www.site.com web sitesinde İletişim İzinleri Bölümünde vermiş oldukları onayın Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca verilmiş onay niteliğinde olduğunu da kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler istedikleri zaman Ticari Elektronik İletileri almaktan vazgeçebilirler. Bu durumda Üyelerin, www.site.com kişisel bilgilerim sayfasında yer alan iletişim izinleri bölümünden almak istemedikleri iletinin kutucuğundaki işareti kaldırmaları gerekmektedir. Üye tarafından rettalebinin İLGİLİ SİTE’ye ulaşmasını takiben 3 (Üç) gün içerisinde İLGİLİ SİTE Ticari Elektronik İleti göndermeyi durduracaktır.

4.3.7 Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, sanal platform kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve hizmetlerini genişletmek için İLGİLİ SİTE çalışanları ve ifa yardımcıları ile paylaşılabilir ve kullanılabilir.

4.3.8 İLGİLİ SİTE, Üyelerinin İLGİLİ SİTE’ye göndereceği e-posta, faks ve mektuplarda Üyelerin belirttiği Üyeye ait Şifre bilgisinin, anne kızlık soyadının, finansal bilgilerinin ve buna benzer kişisel bilgilerinin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.

4.3.9 Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.3.10 Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

4.3.11 Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, İLGİLİ SİTE’nin“Gizlilik” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

4.3.12 Üye aynı zamanda İLGİLİ SİTE’nin hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

4.3.13 Üye, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının İLGİLİ SİTE tarafından saklandığını bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun Türk Ceza Kanunu’nun 135. Maddesine aykırılık teşkil etmediğini kabul etmektedir.

4.3.14 www.site.com web sitesi içeriği Sözleşme’nin koşullarına, genel kullanım şartlarına ve mevzuata uygun şekilde kullanılabilir.

4.3.15 Üyeler, www.site.com web sitesini kullanırken yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile söz konusu mevzuatlar uyarınca İLGİLİ SİTE’nin yayınlayacağı bildirimlere uymayı taahhüt ederler.

4.3.16 Üyeler, www.site.com web sitesi üzerinden linkleri verilen sponsorluk ilanları veya benzeri 3. kişi web sitelerinin içeriklerinden hiçbir şekilde İLGİLİ SİTE’yi sorumlu tutamazlar.

4.3.17 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza Gizlilik ve Çerez Politikası Bölümünden ulaşabilirsiniz

4.3.18 Üyeliğin herhangi bir sebeple askıya alınması ve/veya sona erdirilmesi halinde, Üye’nin ikramiye kazanımları da dahil tüm kazanılmış hakları bu durumdan etkilenmeyecektir. Sona eren ve/veya askıya alınan üyelik bilgileri İLGİLİ SİTE’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Spor Toto ile olan Bayilik Sözleşmesi ve ilgili sair mevzuat çerçevesindezorunlu olarak tutulması gereken zaman diliminde İLGİLİ SİTE veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.4. Üye tarafından siteye yüklenen içerik

4.4.1. Üye, Web Sitesi’ndeki her türlü sohbet, dosya paylaşımı ve kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini kendi rızası ile kabul etmiştir. Bu bağlamda Web Sitesi’nde yer alan ilgili platformlarda üçüncü kişiler ile yapılan sohbet ten ve paylaşılan yazı, sembol, resim v.b. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden hiçbir şekilde İLGİLİ SİTE sorumlu tutulamaz.

4.4.2. Üyenin kendi rızası ile Web Sitesi’ne yüklediği görsel, yazı ve içerik Üye İçeriği olarak tanımlanmış olup, Üye, Web Sitesi’nde yer alan platformlarda ve sohbet odalarında paylaştığı Üye İçeriği’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve İLGİLİ SİTE’nin ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.4.3. Üye tarafından paylaşılan içeriğin hakaret, müstehcen, kötü niyetli, küçük düşürücü, kötü niyetli, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edici v.b. unsurlar taşıması ve yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi halinde İLGİLİ SİTE herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden göstermek zorunda olmaksızın Üye’ye bilgi vermeden bu içerikleri yayından kaldırabilir.

4.4.4. Üye, Üye İçeriği’ni Web Sitesi’nde paylaşması ile birlikte bu içeriklerin tasarımına veya sair eser niteliğindeki hususlara ilişkin tüm materyal üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet haklarını ve mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz) herhangi bir bedel talep edilmeksizin yer sınırlaması olmaksızın ve süresiz olarak İLGİLİ SİTE’ye devretmiş olacağını taahhüt etmektedir. İşbu taahhüt Sözleşme kapsamında tesis edilen Taraflar arasındaki diğer taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak Sözleşme feshinden ve/veya sona ermesinden sonrada Taraflar arasındaki yürürlüğünü devam ettirecektir.

4.4.5. Üye Web Sitesi’nde yer alan platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan tek sorumlu olduğunu ve aşağıda yer alan ve bunlarla sınırlı olmaksızın yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

i. Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü içeriği ve/veya sistemi yüklemek,
ii. Diğer üyeleri rahatsız ve taciz etmek veya başka birisinin tacizine destek olmak,
iii. Diğer üyeleri tehdit, hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,
iv. Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,
v. Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar ve linkler paylaşmak,
vi. Diğer üyelerden ticari veya yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini istemek,
vii. Irkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zarar verilmesini teşvik eden içerik yayınlamak.
viii. Her çeşit pornografik veya açıkça cinsellik arz eden maddeleri görüntülemek
ix. Önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak
x. Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak

4.5 Üye Numarası ve Şifre

4.5.1 İLGİLİ SİTE, üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, Üye Numarası ile Şifresini, Üye tarafından bildirilen cep telefonu ve/veya e-posta adresine gönderir. İLGİLİ SİTE, yanlış verilmiş bilgilerin sorumluluğunu kabul etmemektedir.

4.5.2 İLGİLİ SİTE; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üyeye vereceği Üye Numarası ve/veya Şifre’yi değiştirebilir. Üye, İLGİLİ SİTE tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni Üye Numarası ve Şifrenin de korunma sorumluluğu, değiştirilse bile, her zaman için Üyeye aittir.

4.5.3 Üye şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak veya www.site.com internet sitesindeki ilgili alandan Şifresini alabilir.

4.5.4 İLGİLİ SİTE Üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre koruma mükellefiyeti ve Şifre kullanımına dayanan her türlü sorumluluk Üyeye ait olacaktır. İLGİLİ SİTE, Üye Numarası ve Şifreye sahip üçüncü şahıslar tarafından oynanan Oyunları geçerli sayacaktır. Ancak bu halde, ikramiyeler oyunun oynanmış olduğu Üyelik Hesabına yatırılacak ve/veya Biletler oynanmış olduğu Üyelik Hesabı sahibine kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim edilecektir. İLGİLİ SİTE, yukarıda bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.6 Üyeliğin Sonlanması

4.6.1 İLGİLİ SİTE, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği Üyelikleri veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği Üyelik Hesaplarını kapatma hakkına sahiptir.

4.6.2 Üye istediği an İLGİLİ SİTE Üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. Üye, üyelik sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini İLGİLİ SİTE’ye iletmek kaydı ile Üyelik hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyenin, Üyeliğini tekrar başlatılabilmesi için Müşteri Hizmetleri’ne internet üzerinden ilgili formu doldurmak suretiyle ya da direkt telefon etmek suretiyle başvurması gereklidir.

4.6.3 İLGİLİ SİTE, gerekli gördüğü anda Üyeliği hiçbir nedene dayanmadan ve herhangi bir gerekçe göstermeden sona erdirebilir. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. İptal edilen Üyelik bilgileri İLGİLİ SİTE inisiyatifinde İLGİLİ SİTE’in belirleyeceği zaman diliminde İLGİLİ SİTE veri tabanında saklanmaya devam eder. Üyeliklerin sonlandırılması halinde, Üyelik Hesaplarında sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üyeliklerin sonlandırılma sebeplerine bağlı olarak Üye Banka Hesabına geçirilecek veya yasal işlem sonuçlanıncaya kadar İLGİLİ SİTE nezdinde tutulacaktır. İşbu Sözleşme’de düzenlenen hallerde, İLGİLİ SİTE, Üyelik Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üyelik Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına da geçirebilir. Bütün bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla İLGİLİ SİTE’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.4 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi İLGİLİ SİTE’e hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren Üyelerin üyeliği İLGİLİ SİTE tarafından sonlandırılabilir.

4.6.5 Üye Hesaplarının kapatılması halinde; Üye, İLGİLİ SİTE’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebi bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesaplarının kapatılması halinde; İLGİLİ SİTE tarafından aşağıdaki yollar izlenebilecektir;

4.6.5.1 Kanunlara aykırı işlemler sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda; Üyelik Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. İLGİLİ SİTE, yasal mercilerce kendisine bildirilen şekilde Üye Hesaplarındaki tutarları kullanacak/iade edecektir. Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süresi boyunca ilgili tutarlar İLGİLİ SİTE güvencesinde saklanacaktır. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla İLGİLİ SİTE’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.5.2 Üye’nin vefat etmesi ve/veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde İLGİLİ SİTE nezdindeki üyeliği, İLGİLİ SİTE’nin bu durumdan haberdar edilmesi ile kendiliğinden sona erer. Vefat sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. İLGİLİ SİTE Veraset İlamının Sunulmasına kadar tutarı kendi güvencesinde tutabilir. Bu uygulamalar sebebi ile mirasçılar veya diğer hak sahipleri herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla İLGİLİ SİTE’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.5.3 İşbu Sözleşme’de özellikle belirli bir uygulama öngörülmeyen hallerde; Üye Hesaplarının kapatılması durumunda; Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilecektir. İLGİLİ SİTE, Üye Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üye Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına geçirebilir. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla İLGİLİ SİTE’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5- Para Transferleri ve Oyunlarla İlgili Şartlar: 5.1 Üye Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar

5.1.1 Üyelerin Oyun Kanallarında Oyun oynamaya başlaması için Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığı veya EFT yolu ile İLGİLİ SİTE nezdindeki Üye Hesabına para transferi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

5.1.2 Yabancı döviz cinsi üzerinden yapılan para transferleri, Merkez Bankası Alış Kuru üzerinden hesaplanarak Üye Hesaplarına geçirilmektedir.

5.1.3 EFT yolu ile Üye Hesabına yapılacak transferler için Bankaların belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup, Bankaların tahsil ettiği EFT masraf tutarları Üyeye aittir.

5.1.4 Üye tarafından Üye Hesabına yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, işbu Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, Mücbir Sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında İLGİLİ SİTE güvencesinde olacaktır.

5.1.5 Üyeler, Üye Hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye Hesabına doğru Üye Numarası girerek para transferi yapmaktan, münhasıran sorumlu olacaktır. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde İLGİLİ SİTE’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.5.1 İLGİLİ SİTE, kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı aktarımları, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir. Hesabına hatalı ödeme yapılan Üye, ödeme yapan kişi ile ödeme yapılan Üye Numarasının birbirini tutmaması halinde yapılan bu iade işlemine gayri kabili rücu olarak muvafakat etmektedir.

5.1.5.2 İLGİLİ SİTE, hatalı Üye Numarasına yapılan ödemeleri iade etme yükümlülüğü altında değildir, kendi takdirinde olmak kaydı ile gerekli görmesi ve uygun olması halinde İLGİLİ SİTE, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir.

5.1.6 Üyelerin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Üye Hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden İLGİLİ SİTE sorumlu değildir. Ancak İLGİLİ SİTE, Üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.

5.1.7 Çalışılan Anlaşmalı Banka bilgileri ve Banka kanalları İLGİLİ SİTE tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Üye, çalışılan Banka bilgilerinin ve Banka kanallarının İLGİLİ SİTE tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

5.1.8 İLGİLİ SİTE, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı İLGİLİ SİTE nezdinde açılan hesapların yasadışı para transferleri dahil olmak üzere kanunlara aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili üyelikleri derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, ilgili tutarları uygulanabilir kanunlar çerçevesinde aksi emredilmediği sürece aktarmayı reddetme ve/veya gönderilen kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu takdirde ilgili Üye Hesabı’nda bulunan ikramiye bedelleri Üye Hesabı’na aktarılmayacak, ilgili bedellere dair yasal mercilerin vereceği kararlara göre hareket edecektir. Üye bu hallerde İLGİLİ SİTE’ye karşı hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen taahhüt eder.

5.1.9 Üye, İLGİLİ SİTE nezdindeki hesabına İLGİLİ SİTE tarafından sehven ödeme yapılması halinde İLGİLİ SİTE’nin bu tutarları herhangi bir izin ve/veya bildirime gerek olmaksızın geri alma hakkına sahip olduğunu, bu hallerde İLGİLİ SİTE’ye hiçbir ad altında herhangi bir talep yöneltmeyeceğini, haksız yatan ilgili tutarların sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder .

5.2 Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar

5.2.1 İLGİLİ SİTE, işbu Sözleşme’de -halihazırda oynatılıyor olsun ya da olmasın- belirlenmiş olan Oyun Kanallarını her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir.

5.2.2 Üyelerin oynadığı Oyunlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün koymuş olduğu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) geçerlidir. Bahsi geçen kurumlarca ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi sebebi ile bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler sebebi ile, Üyenin İLGİLİ SİTE’den herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) ve mevzuat değişiklikleri gibi detaylar www.sportoto.gov.tr, www.millipiyango.gov.tr den takip edilebilir.

5.2.3 İLGİLİ SİTE, oynanan Oyunlar için limit belirleyip belirlememekte serbesttir. Üyeler, Oyun Kanallarında oynadıkları oyunlarda İLGİLİ SİTE tarafından limit belirlenmesi halinde, belirlenmiş bu limitleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. İLGİLİ SİTE, limitler için belirlenmiş tutarı dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artırım talebinde bulunabilirler. Ancak Üyeler tarafından talep edilen ve İLGİLİ SİTE tarafından uygun bulunan yeni Üye limitleri de İLGİLİ SİTE’in inisiyatifinde olup, İLGİLİ SİTE bu limitler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üyeler limit artırımı için İLGİLİ SİTE tarafından belirlenmiş evrakı İLGİLİ SİTE’e ulaştırmakla sorumludur.

Üyeler, limitler dahilinde de olsa, oynamış oldukları şans oyunlarında yaşadıkları maddi kayıplardan bizzat sorumludur, bu nedenle Üyeler, İLGİLİ SİTE’in sorumlu olduğunu iddia edemezler. İLGİLİ SİTE’in limit koyup koymamaktan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4 Oynanan Oyunlarda, Üye tarafından girilen Oyuna ilişkin bilgiler İLGİLİ SİTE tarafından doğru farz edilerek işlem yapılacaktır. Bu nedenle Oyunla ilgili tercihlerin belirlenmesinden münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

5.2.5 Üye tarafından Oyuna iştirak edildiğini gösterir tek ve geçerli belge Üyenin Hesabım Menüsünde gördüğü geçerli (iptal etmediği) kupondur. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için Üyenin işaretlediği ancak Merkezi Bahis Sistemi tarafında oluşmayan hiçbir kupon geçerli kupon olarak sayılamaz. Piyango için ise Üyenin satın aldığı ve Hesabım Menüsünde gördüğü Bilet bilgisi geçerlidir.

5.2.6 İLGİLİ SİTE’de Oyun oynamak ücretsizdir, Oyun Kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [abonelik, wap/İnternet bağlantısı, SMS ücreti vd.] vb. abonelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üyeye aittir.

SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. İLGİLİ SİTE, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile İLGİLİ SİTE’den herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden İLGİLİ SİTE sorumlu değildir.

İLGİLİ SİTE, Müşteri Hizmetleri’nden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Alınan servis kullanım ücretini değiştirme hakkı İLGİLİ SİTE’de saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda İLGİLİ SİTE bu bilgiyi Üyeleri ile paylaşmayı taahhüt eder.

5.3 Oyun İptal Prosedürleri

5.3.1 Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak bahis oranlarını değiştirmek yahut spekülasyon yaratmak amacı ile kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde (şüphe hali de yeterlidir), İLGİLİ SİTE oynanan oyunları ve/veya ilgili Üyeliği sonlandırabilecektir.

5.3.2 Spor Toto Oyunları: Üye tarafından oluşturulan kuponun bedeli, Oyunun oynanmasını müteakip belli bir süre içerisinde İLGİLİ SİTE tarafından belirlenen Oyun Kanallarından iptal edilebilir. Bu süre Müşterek Bahis Oyunları için 10 (on) dakika, Sabit İhtimalli Bahis Oyunları için 5 (beş) dakikadır, ancak her halükarda iptallerin futbol maçları başlamadan önce yapılmış olması gerekmektedir.

5.3.3 Milli Piyango Oyunları: Üye tarafından satın alınan piyango bileti hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez.

Madde 6- Ek Hizmetler: 6.1 İşbu Sözleşmenin kabulü ile, interaktif alanların (forum alanlarının) kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

6.2 İLGİLİ SİTE tarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler (Mesela; HaberManşet, Oynuyorum, İlgili SiteHaberler vs…) gibi alanlarda sunulan bilgiler sadece yorum niteliği taşımakta olup öneri amaçlıdır, İlgili Site tarafından %100 doğru bilgi içerdiği iddia edilmemektedir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. İLGİLİ SİTE’in bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3 Kampanya ve Promosyonlar

6.3.1 Üye, kampanya ve promosyonlardan İLGİLİ SİTE tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3.2 İLGİLİ SİTE, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.3.3 Kampanya veya promosyonlardan elde edilecek İlgili SitePuanlar sadece Oyun Kanallarında şans oyunu oynamak veya İLGİLİ SİTE tarafından öngörülecek diğer hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir. İLGİLİ SİTE, dağıtılacak İlgili SitePuanlar için -herhangi bir zaman diliminde- bir geçerlilik tarihi belirleme hakkına sahiptir. İLGİLİ SİTE tarafından uygulamaya konulabilecek bu geçerlilik tarihi, uygulamanın başlatıldığı tarihe dek üyelere dağıtılmış olan İlgili SitePuanlar için de geçerli olacaktır. Koşullar İLGİLİ SİTE tarafından belirlenecektir.

6.3.4 İLGİLİ SİTE, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında Üyelerinin Oyun oynama ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelerine farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar İLGİLİ SİTE’nin belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

6.4 Özel Piyango Çekilişleri

İLGİLİ SİTE, çalıştığı iş ortaklarının Türkiye genelinde uygulanmak üzere ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izni ile düzenleyeceği piyango çekiliş biletlerini satma hakkına sahiptir. Üye tarafından satın alınan özel çekilişlere ait piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Üyeler, Oyun Kanallarında satın aldıkları özel piyango çekilişlerine ait biletlerin bilgisinin e-posta adreslerine gönderilebilmesini talep edebilirler.

Çekiliş esnasında ya da sonrasında, çekilişe ait itirazların olması durumunda İLGİLİ SİTE’ye yöneltilecek her türlü dolaylı veya dolaysız zarar ve ziyan taleplerinden İLGİLİ SİTE sorumlu tutulamaz. İLGİLİ SİTE ayrıca, Özel Piyango çekilişi düzenleme yetkisine sahip iş ortağının sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkacak ve 3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerinde, karar ve bu kabil dava, şikayet ve benzer konularda sorumlu olmayıp, her türlü durumda taraf ve sorumlu, çekilişi düzenleyen iş ortağında olacaktır.

Madde 7- İkramiyeler ve Ödemeler: 7.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Bilet bilgileri Oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem’deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir. Piyango oyunu için ise, Bilet bilgileri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan ve İLGİLİ SİTE’ye tahsis edilen numaralı biletlerin bilgileri ile aynı olmak zorundadır.

7.2 Ödemeler

7.2.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Üyelerin kazandıkları ikramiye tutarları ilgili Merkezi Sistem tarafından değerlendirilerek Üyelik Hesaplarına geçirilir.

7.2.2 İkramiye ödemeleri kanunlarla öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabına aktarılacak olup, vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılacak olup Üye, bu nedenle İLGİLİ SİTE’den herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edemez.

7.2.3 Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde İLGİLİ SİTE tarafından İLGİLİ SİTE Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye fiziksel biletini İLGİLİ SİTE’den kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır.

Üyeler yukarıda bahsi geçen limiti aşan Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresinde İLGİLİ SİTE’e başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.

Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir. Üyelerin ikramiye kazanmış ve İLGİLİ SİTE tarafından Üye hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.

7.3 Üyeler ikramiye tutarlarının Üye Banka Hesaplarına aktarılması için transfer talebinde bulunmalıdır.

7.4 İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için, Üyelerin, Bankalardan herhangi birinde kendi (Üye) adına hesaplarının bulunması gerekmektedir. Üyenin kazandığında ikramiyesini almak için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olduğu isim; Üye Bilgileri kısmında beyan edilen isim ile tam olarak aynı olmalıdır.

Üyenin İLGİLİ SİTE Hesabındaki tutarlar üyenin insiyatifinde olsa dahi 3. kişilerin banka hesaplarına geçirilemez. Doğru Üye Banka Hesabına yapılacak ödemeler ve doğru tutarların yatırılmasından, bu işlemlerin zamanında ve tam yatırılmasından İLGİLİ SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp, Üyeler bu işlemler ile ilgili olarak para transferlerinin gerçekleştirildiği Banka ile görüşmelidir.

7.5 Üye Hesaplarından, Üye Banka Hesaplarına bir iş emri ile aktaracakları tutarlar minimum 1,00 TL (Bir Türk Lirası) olmalıdır. Bu tutar İLGİLİ SİTE tarafından değiştirilebilir.

7.6 İLGİLİ SİTE, yurtdışı hesaplara ödeme yapmakla yükümlü olmayıp, yurtdışına para transferi yapılması halinde, ilgili her türlü komisyon tutarları Üyelik hesabından düşüldükten sonra para transferi gerçekleştirilebilecektir.

Madde 8- Sorumluluk: 8.1 Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle meydana gelen bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesi, gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hatalı, gecikmeli veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan İLGİLİ SİTE herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.2 Oyunlar’la ilgili bilgilendirme inisiyatifi münhasıran İLGİLİ SİTE kontrolündedir. Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle, İLGİLİ SİTE’den herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez.

8.3 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak İLGİLİ SİTE’ye yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

8.4 Üyenin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden, kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İLGİLİ SİTE sorumlu tutulamaz.

8.5 İşbu Sözleşme uyarınca Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, İLGİLİ SİTE tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. İLGİLİ SİTE bu Sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.6 Üye, İLGİLİ SİTE tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve İLGİLİ SİTE’ye zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili Üyelik İLGİLİ SİTE tarafından sonlandırabilir.

8.7 İLGİLİ SİTE İnternet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye, İLGİLİ SİTE tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin İLGİLİ SİTE’nin fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde İLGİLİ SİTE’nin yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık İnternet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, İLGİLİ SİTE tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının İLGİLİ SİTE’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. İLGİLİ SİTE’nin bilgisi olmadan Üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde İLGİLİ SİTE hiç bir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen beyan eder. Bu halde, İLGİLİ SİTE’nin uğrayacağı zarar ve ziyanlar sebebi ile tazminat hakkı saklıdır.

8.8 İLGİLİ SİTE veri tabanına veya İnternet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan İLGİLİ SİTE sorumlu tutulamaz.

8.9 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde İLGİLİ SİTE’nin sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.10 Üyeler 3. kişiler aracılığı ile İLGİLİ SİTE Hesaplarına gönderdikleri paralar ile ilgili uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı İLGİLİ SİTE’i sorumlu tutamazlar.

8.11 İşbu Sözleşmede düzenlenen ve İLGİLİ SİTE’in sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler İLGİLİ SİTE’in ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır.

8.12 Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak İLGİLİ SİTE’in maruz kalacağı her türlü talep ve/veya ödeme Üyelere ferileri ile birlikte rücu edilecektir.

8.13 Bu sözleşme cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Madde 9- Ortak Hükümler: 9.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da İLGİLİ SİTE tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, Sözleşmenin teşekkül ettiği tarih olarak anılır.

9.2 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

9.3 Üye, İLGİLİ SİTE kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, İLGİLİ SİTE ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta İLGİLİ SİTE’in her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

9.4 Taraflar Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.

9.5 Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı ve başvurularında belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.

Erişim Bilgileri
www.site.com

Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri
İLGİLİ SİTE Müşteri Hizmetleri
E-Posta Adresi : destek@site.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Formu

Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi metni kapsamında üye kaydımın oluşturulması, kişisel üye profilimin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafıma daha iyi hizmet sunulabilmesi adına gerekli görülen işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerimin işbu formda açıklandığı şekilde tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi veya yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için İlgili Site Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne açıkça onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi aracılığıyla haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.